Orkest én vereniging?
2021826_34
Jubileumconcert ruggelings
W-Koffiepauze-In-Residence
In Residence Repeteren
In concert
Boechout Zingt en Swingt Laatste Editie


De Notengalm Boechout koppelt kwaliteitsvolle muzikaliteit aan een prettige sociale werking. Naast onze wekelijkse repetities zorgen onze concerten en optredens, ons jaarlijks gezellig samenzijn, onze uitstappen en muzikale weekends voor hoogtepunten in onze vereniging. Onze muzikanten engageren zich voor een regelmaat van repetities en optredens en kunnen rekenen op warme sympathisanten.


Josephina De Herdt, onze academisch geschoolde dirigente, zet zich sedert 1985 met hart en ziel in om onze muzikanten te begeleiden. Zij werkt aan een sterke muzikaliteit binnen de technische mogelijkheden van de muzikanten. We streven ernaar om de grenzen van elke muzikant én van ons orkest te verleggen. De zoektocht van Josephina naar nieuwe partituren vormt daarbij een permanente uitdaging om zich harmonie, artisticiteit en speelplezier eigen te maken.

“Onze dirigente, Josephina, is iemand die zich blijft inzetten om ons er meer en meer van te overtuigen dat muziek maken méér is dan noten spelen. Iemand die ons op een boeiende wijze met een rijke keuze van uiteenlopende muziekstijlen laat kennis maken en zo onze grenzen verlegt, die de moeite doet om partituren te zoeken en ons zo leert samen te spelen.

Wij hebben het daarbij niet altijd makkelijk, het vraagt immers ook van ons een volgehouden inzet, maar met vallen en opstaan én met veel geduld van onze dirigente, komen wij tot een prestatie die gehoord mag worden.”

Uit het ledenblad


Al onze leden vormen samen de Algemene vergadering van onze vzw. Zij staan in voor een nauwe betrokkenheid bij een stevige organisatie en een warme vriendenkring. 


Ons bestuursorgaan en dagelijks bestuur

Voorzitter: Annie Voorbraeck

Secretaris: Frank Kuylen

Penningmeester: Mark Geraedts

Feest- en materiaalverantwoordelijke: Greet Hoogstoel

Communicatieverantwoordelijke: Noëlla Mariën


Onze muzikantenafgevaardigde

Rita Vos


Bij al onze activiteiten kunnen we daarnaast rekenen op een hechte ploeg van vrijwilligers. Dankzij het gemeentebestuur van Boechout kregen we in augustus 2010 onderdak in ons verenigingslokaal aan de Lange Kroonstraat 1 te Boechout, bij de gebouwen van De Wigwam (BKO).

En door de jaren heen kunnen we blijvend rekenen op de steun van sponsors en sympathisanten.

De Notengalm Boechout vzw is aangesloten bij Vlamo, koepelorganisatie voor de amateuristische kunstbeoefening.