wie zijn wij


De Notengalm

Boechout vzw  


Het begon allemaal op 1 maart 1970. Toen werd accordeonvereniging “De Notengalm Boechout” opgericht. Op 3 oktober 1974 werd de feitelijke vereniging een vzw. Wij staan buiten politiek en respecteren ieders mening.

Alhoewel accordeonspelen bij ons een liefhebbersactiviteit is, streven we altijd naar kwaliteit. Met een gevarieerd programma verzorgen wij verschillende optredens. Daarnaast vormen ook de repetities, onze concerten en andere activiteiten hoogtepunten in onze vereniging.

Sinds Josephina De Herdt in 1985 aanvaard werd als nieuwe, academisch geschoolde dirigente, zet ze zich met hart en ziel in om onze muzikanten te begeleiden. Zij tracht te werken aan een mooie klank binnen de technische mogelijkheden van de muzikanten. Zij probeert dan ook telkens de grenzen van de muzikanten te verleggen, daagt hen uit in haar zoektocht naar nieuwe partituren. Muziek maken is immers méér dan wat noten spelen.
Het bestuur

Voorzitter: Annie Voorbraeck

Secretaris: Frank Kuylen

Penningmeester: Mark Geraedts

Feestbestuurder: Annie De Feyter

Materiaalmeester: Greet Hoogstoel

Public Relations: Noëlla Mariën


De dirigente: Josephina De Herdt


Achtereenvolgens kende de vereniging verschillende voorzitters:

1970 Verdonck K., 1974 Van der Heyden Alfons, 1977 Lismont Vital, 1981 Ceulemans-Van Houck Elvira, 1981 Cools Jean, 1992 De Coninck Annie, 1998 Lievens Hubert, 2001 De Herdt Josephina, 2003 Schoeters Maria, 2018 Voorbraeck Annie


De vereniging stond onder de leiding van volgende dirigenten

1970 Marcel Janssens, 1974 Eddy Ceulemans, 1982 Frans Vervoort, 1985 Josephina De Herdt


Volgend artikel, geschreven door enkele muzikanten, uit ons driemaandelijks ledenblad willen wij u niet onthouden:


“Onze dirigente, Josephina, is iemand die zich steeds blijft inzetten om ons er meer en meer van te overtuigen dat muziek maken méér is dan zomaar wat noten spelen. Iemand die ons op een boeiende wijze met een rijke keuze van uiteenlopende muziekstijlen laat kennis maken en zo onze grenzen verlegt, die de moeite doet om partituren te zoeken en ons zo leert samen te spelen.

Wij hebben het daarbij niet altijd zo gemakkelijk, het vraagt immers ook van ons een zekere inzet, maar met vallen en opstaan, en met veel geduld van onze dirigente, komen wij zo uiteindelijk tot een prestatie die gehoord mag worden.”


Ondertussen werd de geschiedenis van “De Notengalm Boechout” ook het verhaal van noodgedwongen verhuizen. 


We werden meermaals de nomaden van Boechout genoemd.

Echt bevorderlijk voor een muziekvereniging was dat allemaal niet. Sinds augustus 2010 is onze tiende en tevens huidige locatie een lokaal achter de Wigwam (kinderopvang- dienst) in de Lange Kroonstraat 1, 2530 Boechout.

Gelukkig konden en kunnen wij nog steeds rekenen op onze sponsors en ereleden voor hun financiële en morele steun.

Met dank aan het gemeentebestuur, onze sponsors en ereleden.