wie zijn wij


De Notengalm

Boechout vzw  


Het begon allemaal op 1 maart 1970. Toen werd accordeonvereniging “De Notengalm Boechout” opgericht. Op 3 oktober 1974 werd de feitelijke vereniging een vzw. Wij staan buiten politiek en respecteren ieders mening.


De Notengalm Boechout koppelt kwaliteitsvolle muzikaliteit aan een prettige sociale werking. Naast onze wekelijkse repetities zorgen onze concerten en optredens, ons jaarlijks gezellig samenzijn, uitstappen en muzikale weekends voor hoogtepunten in onze vereniging. Onze muzikanten engageren zich voor een regelmaat van repetities en optredens en kunnen rekenen op warme sympathisanten.


Sinds Josephina De Herdt in 1985 aanvaard werd als nieuwe, academisch geschoolde dirigente, zet ze zich met hart en ziel in om onze muzikanten te begeleiden. Zij tracht te werken aan een mooie klank binnen de technische mogelijkheden van de muzikanten. Zij probeert dan ook telkens de grenzen van de muzikanten te verleggen, daagt hen uit in haar zoektocht naar nieuwe partituren. Muziek maken is immers méér dan wat noten spelen.


De Notengalm Boechout is aangesloten bij de koepelorganisatie Vlamo.


Bestuursorgaan:

Voorzitter: Annie Voorbraeck

Secretaris: Frank Kuylen

Penningmeester: Mark Geraedts

Feest- en materiaalverantwoordelijke:   Greet Hoogstoel

Communicatieverantwoordelijke:

Noëlla Mariën


Achtereenvolgens kende de vereniging verschillende voorzitters:

1970 Verdonck K., 1974 Van der Heyden Alfons, 1977 Lismont Vital, 1981 Ceulemans-Van Houck Elvira, 1981 Cools Jean, 1992 De Coninck Annie, 1998 Lievens Hubert, 2001 De Herdt Josephina, 2003 Schoeters Maria, 2018 Voorbraeck Annie


De vereniging stond onder de leiding van volgende dirigenten

1970 Marcel Janssens, 1974 Eddy Ceulemans, 1982 Frans Vervoort, 1985 Josephina De Herdt


Volgend artikel, geschreven door enkele muzikanten, uit ons driemaandelijks ledenblad willen wij u niet onthouden:


“Onze dirigente, Josephina, is iemand die zich steeds blijft inzetten om ons er meer en meer van te overtuigen dat muziek maken méér is dan zomaar wat noten spelen. Iemand die ons op een boeiende wijze met een rijke keuze van uiteenlopende muziekstijlen laat kennis maken en zo onze grenzen verlegt, die de moeite doet om partituren te zoeken en ons zo leert samen te spelen.

Wij hebben het daarbij niet altijd zo gemakkelijk, het vraagt immers ook van ons een zekere inzet, maar met vallen en opstaan, en met veel geduld van onze dirigente, komen wij zo uiteindelijk tot een prestatie die gehoord mag worden.”


De geschiedenis van De Notengalm Boechout was ook een verhaal van regelmatig verhuizen: van parochiezaal tot gildenhuis, van turnzaal tot stationsgebouw.

Dankzij het gemeentebestuur kregen we in augustus 2010 onderdak in een lokaal achter de buitenschoolse kinderopvang Wigwam in de Lange Kroonstraat 1.

Door de jaren heen kunnen we blijvend rekenen op de steun van sponsors en sympathisanten.


Ons palmares:8 maart 2020 Jubileumconcert 50 jaar De Notengalm Boechout, met hoogtepunten uit de 35 jaar dat onze dirigente Josephina De Herdt ons orkest al inspireert met een uitdagend repertoire en unieke eigen arrangementen. Ons concert maakten we extra feestelijk met een gastoptreden van Accordeonensemble Cosy

Oktober 2019

jaarlijks concert van De Notengalm Boechout in zaal Theater Vooruit te Boechout


Oktober 2019

evaluatieconcert Vlamo te Deurne


Oktober 2018

concert, Dek-a-Musica in Deurne (7 oktober)


Oktober 2018

jaarlijks concert van De Notengalm Boechout in zaal Theater Vooruit te Boechout (20 en 21 oktober)


December 2017:

kerstconcert door De Notengalm Boechout in samenwerking met het koor Cantiamo Schoten. Drie concerten op drie locaties.


Oktober 2017:

evaluatieconcert Vlamo te Deurne


Augustus 2017:

optreden Cultuurmarkt te Antwerpen


Oktober 2016:

‘Musica Varia’ – jaarlijks concert De Notengalm Boechout in zaal Theater Vooruit, Boechout


November 2015:

deelname aan “Exposed Music” (actueel muziekgebeuren op bijzondere locaties in de Antwerpse binnenstad). De Notengalm Boechout geeft een eigen karakter en klankkleur aan de instrumentale hypnotiserende synthpop van Mittland Och Leo


Oktober 2015:

‘Het Beste van…’ - jubileumconcert 45 jaar De Notengalm Boechout én 30 jaar begeleiding door Josephina De Herdt


Oktober 2015:

provinciaal evaluatieconcert Vlamo te Deurne


Februari 2015:

gastoptreden bij play-in AFPA te Brasschaat


September 2014:

‘Muzikaal Treffen’ – georganiseerd door De Notengalm Boechout, met deelname van verschillende accordeonverenigingen


September 2014:

deelname aan de Promenadeconcerten in Halle, georganiseerd door Vlamo Vlaams-Brabant


September 2014:

optreden in Boechout voor de Litouwse delegatie van de Special Olym-pics


Oktober 2013:

provinciale wedstrijd van Vlamo te Hoogstraten in eerste afdeling bekroond met eerste prijs met onderscheiding (86,66 %)


Augustus 2013:

reis naar de streek van de Morvan in Frankrijk met een concert op het binnenplein van het kasteel van Vauban te Bazoche op 15 augustus. Samen met het koor ‘La Croche Cœur de Brassy’ optreden in de kerk van Ouroux-en-Morvan op vrijdag 16 augustus.


Mei 2013:

‘Lenteconcert met solisten’ – jaarlijks concert De Notengalm Boechout in zaal Theater Vooruit, Boechout


Vanaf 2013

jaarlijks optreden in WZC Verbert Verrijdt te Schoten


Vanaf 2012

jaarlijkse deelname aan ‘Boechout Zingt en Swingt’


Oktober 2009:

provinciale wedstrijd van Vlamo te Hoogstraten in tweede afdeling,

bekroond met eerste prijs met 80,33 %


Vanaf 1995:

naar aanleiding van het 25-jarig bestaan werd gestart met themaconcerten


Vanaf 1982

werden geen shows meer gegeven maar was er nog steeds het jaarlijks georganiseerde festival waar de vereniging ook een optreden gaf


Eind 1977:

eerste wintershow werd gegeven


18 mei 1977:

optreden voor televisie in het programma TipTop ‘wie doet wat’ van Nonkel Bob


Februari 1977:

nationale accordeonwedstrijd te Haacht in categorie C bekroond met een tweede plaats (93 %)


April 1976:

accordeonwedstrijd te Edegem bij de verenigingen B waarbij goud werd behaald met 84 %


Februari 1976:

nationale accordeonwedstrijd te Haacht bekroond met een tweede plaats (zilver)